نویسنده: امیر رشیدی

امیر رشیدیفیلتربان

مانیتور شبکه‌ها ـ مارس ۲۰۲۱

مارس ماه آرام‌تری در قیاس با فوریه بود و در آن هیچ خاموشی اینترنتی رخ نداد، هرچند کاربران همچنان با مشکل سرعت پایین و خطوط اتصال غیرقابل اعتماد مواجه بودند.

مانیتور شبکه‌ها ـ فوریه ۲۰۲۱

این ماه موارد متعددی اختلال‌های شبکه‌ای را شاهد بودیم؛ اختلال در ارتباطات در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان در پاسخ به اعتراضات ضد دولتی مهم‌ترین...

مانیتور شبکه‌ها ـ ژوئن ۲۰۲۰

در ماه ژوئن کاربران اینترنت بازهم با یک رشته اختلال در شبکه‌ها مواجه بودند. مثل گذشته، این اختلال‌ها عمدتاً همراه بود با سکوت مقام‌های دولتی...