نویسنده: امیر رشیدی

فیلتربان

مانیتور شبکه‌ها ـ ژوئن ۲۰۲۱ 

پس از پایان انتخابات محلی در شهر یاسوج، اینترنت به مدت کوتاهی مسدود شد. در این ماه همچنین تعدادی از شرکت‌های اصلی خدمات اینترنتی دچار اختلا‌ل‌ شد.

مانیتور شبکه‌ها ـ فوریه ۲۰۲۱

این ماه موارد متعددی اختلال‌های شبکه‌ای را شاهد بودیم؛ اختلال در ارتباطات در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان در پاسخ به اعتراضات ضد دولتی مهم‌ترین...