نویسنده: امیر رشیدی

امیر رشیدیفیلتربان

مانیتور شبکه‌ها – اوت ۲۰۲۰

در ماه اوت، اینترنت در ایران با دو مشکل اصلی روبرو شد. نخست، اختلال جدی در عملکرد فیلترشکن‌ها، و دشواری‌های برج میلاد در تهران، جایی که یک قبض پرداخت‌نشده‌ی برق...

مانیتور شبکه‌ها ـ ژوئن ۲۰۲۰

در ماه ژوئن کاربران اینترنت بازهم با یک رشته اختلال در شبکه‌ها مواجه بودند. مثل گذشته، این اختلال‌ها عمدتاً همراه بود با سکوت مقام‌های دولتی...