فیلتربان پایگاهی است برای ارایه تحقیقات و تجزیه و تحلیل درباره وضعیت اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران

مانیتور شبکه‌ها ـ اوت ۲۰۲۱ 

در این ماه بر خلاف ماه‌های پیش، از خاموشی‌های بزرگ اینترنتی خبری نبود اما چند مورد از اختلال‌های کوچک‌تر را در خدمات اینترنتی کشور شاهد...

مانیتور شبکه‌ها ـ اوت ۲۰۲۱ 

در این ماه بر خلاف ماه‌های پیش، از خاموشی‌های بزرگ اینترنتی خبری نبود اما چند مورد از اختلال‌های کوچک‌تر را در خدمات اینترنتی کشور شاهد...