تلویزیون اینترنتی در ایران

با در نظرگرفتن تحولات رسانه‌های دیجیتال و تغییراتی که در نحوه‌ی دریافت محتوای تصویری و صوتی صورت گرفته، در این گزارش به موضوع تلویزیون‌های اینترنتی می‌پردازیم که در ایران به طور خصوصی تأسیس شده و...

فیلتربان پایگاهی است برای ارایه تحقیقات و تجزیه و تحلیل درباره وضعیت اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران