فیلتربان پایگاهی است برای ارایه تحقیقات و تجزیه و تحلیل درباره وضعیت اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران

مانیتور شبکه‌ها ـ فوریه ۲۰۲۱

این ماه موارد متعددی اختلال‌های شبکه‌ای را شاهد بودیم؛ اختلال در ارتباطات در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان در پاسخ به اعتراضات ضد دولتی مهم‌ترین...