فیلتربان پایگاهی است برای ارایه تحقیقات و تجزیه و تحلیل درباره وضعیت اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران

مانیتور شبکه‌ها ـ ژوئن ۲۰۲۰

در ماه ژوئن کاربران اینترنت بازهم با یک رشته اختلال در شبکه‌ها مواجه بودند. مثل گذشته، این اختلال‌ها عمدتاً همراه بود با سکوت مقام‌های دولتی...