برچسباینترنت

مانیتور شبکه‌ها – اوت ۲۰۲۰

در ماه اوت، اینترنت در ایران با دو مشکل اصلی روبرو شد. نخست، اختلال جدی در عملکرد فیلترشکن‌ها، و دشواری‌های برج میلاد در تهران، جایی که یک قبض پرداخت‌نشده‌ی برق...