دیده بان شبکه

مانیتور شبکه‌ها ـ اکتبر ۲۰۲۱ 

اختلال‌های طولانی و کندی سرعت اینترنت که گفته شد به دلیل کمبود پهنای باند موجود در کشور رخ داده کاربران را در ایران از دسترسی به خدمات بین‌المللی محروم کرد.