دیده بان شبکه

مانیتور شبکه‌ها ـ ژوئن ۲۰۲۱ 

پس از پایان انتخابات محلی در شهر یاسوج، اینترنت به مدت کوتاهی مسدود شد. در این ماه همچنین تعدادی از شرکت‌های اصلی خدمات اینترنتی دچار اختلا‌ل‌ شد.