نویسنده: ملودی کاظمی

فیلتربان

مجلس یازدهم و اینترنت

مجلس حقیقتاً تا چه اندازه می‌تواند بر اینترنت کنترل داشته‌ باشد؟ در این گزارش به میزان تاثیر و قدرت مجلس و محدودیت‌های آن در سیاست‌گذاری...