گزارش تحقيقى

دفترچه‌ی راهنمای رعایت حقوق دیجیتال کاربران

کتاب کاری برای کمک و راهنمایی شرکت ها برای بررسی سیاست های خود و انطباق آنها بر اساس تعهدات حقوق بشری

 گزارش «حقوق دیجیتال و مسئولیت بخش فناوری در ایران: بررسی سرویس‌های پیام‌رسان اینترنتی»  با همکاری فیلتربان و تراز تهیه و منتشر شده است. در این بخش از تحقیق، با بهره‌گیری از «شاخص رتبه‌بندی مسئولیت شرکت‌ها در قبال حقوق دیجیتال (RDR)» به ارزیابی سیاست‌های شرکت های فناوری ایرانی و تاثیر این سیاست‌ها بر حقوق اساسی کاربران پرداختیم.

این تحقیق بر اساس این قاعده انجام شده است که همانطور که ​​در اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر آمده است، شرکت‌های فناوری تعهدات منحصر به فردی در حمایت از حقوق بشر کاربران خود دارند. این تعهدات شامل تمام شرکت‌ها در صنایع مختلف از جمله بخش فناوری اطلاعات می شود.

برای کاربردی‌تر کردن اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر برای شرکت‌های  بخش فناوری اطلاعات، محققان فناوری و حقوق بشر منابعی را برای ارزیابی و راهنمایی شرکت‌ها به سمت شفافیت بیشتر و اقدامات جهت احترام به حقوق افراد تولید کرده‌اند. از جمله این منابع، «شاخص رتبه‌بندی مسئولیت شرکت‌ها در قبال حقوق دیجیتال (RDR)» است. این روش رتبه بندی برای “ارزیابی  تعهدات و سیاست های  بزرگ‌ترین شرکت های ارتباطات اینترنتی ، تلفن همراه و مخابراتی در زمینه آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران اینترنت در سراسر جهان تهیه شده است.”

 فیلتربان و تراز برای کمک و راهنمایی شرکت ها برای بررسی سیاست های خود و انطباق آنها بر اساس تعهدات حقوق بشری، یک کتاب کار بر اساس «شاخص رتبه‌بندی مسئولیت شرکت‌ها در قبال حقوق دیجیتال (RDR)» تهیه کرده اند.

 این جعبه ابزار و کتاب کار  را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.